Verkiezingen in Mesch anno 1830 in de Belgische tijd.  

Bij de Belgische opstand in 1830 stond bijna heel Limburg aan de zijde van onze zuiderburen. Ook Mesch heeft van 1830 tot 1839 deel uitgemaakt van het nieuwe Belgische koninkrijk.

In 1830 kozen de notabelen (zij die een bepaalde som aan belasting betaalden en zij die een vrij beroep uitoefenden) een burgemeester,  assessoren en raadsleden. Mesch telde 236 inwoners en telde maar 25 kiesgerechtigden, waarvan er 9, te weten S. Aussems, J. Frijns, M. Huijnen, J. Huijnen, J. Roijen, G. van de Cruijs, pastoor J.B. Vanckx, G. Gilissen en K. Beckers, verstek lieten gaan bij die eerste raadsverkiezing. De overige 16, M. Debeij, J. Bours, Ph. Brouwers, P. Kruijdt, J.J. Frijns, J. Huijnen, kerkmeester, J. Heijnen, Th. Lejeune, A. Onclin, W. Straet, notaris, J. Straet, W. Theunissen, P. Haenen, W. Loijens, Th. Pieters en B. van Hoven, verschenen wel. De laatstgenoemde, van Hoven, stond aanvankelijk niet op de lijst van kiesgerechtigden, maar werd daar op de dag der verkiezingen door de president der kiesvergadering, W. Straet, aan toegevoegd. De 16 aanwezige kiesgerechtigden kozen als volgt: "1. tot nominatie van burgemeester dezer gemeente. De daartoe vereenigde stemmen ten getalle vermeld bij gesloten biljetten in eene bus gesteld, is door deszelves opening gebleken dat voor de Heer notaris Straet negen stemmen waren, voor Arnold Onclin twee, voor Paulus Kruijt drie, voor van Hoven een en voor Jan Huijnen mede een stem; ten gevolge is de Heer notaris Straet door de meerderheid van stemmen tot burgemeester dezer gemeente verkozen. 2. tot die van twee schepenen gevoteerd zijnde bij evengelijk aantal biljetten, hebben Paulus Kuijt vereenigd elf stemmen, Arnold Onclin zeven, van Hoven 6, Jan Joseph Frijns  drie, Jan Huijnen een, Wijnand Loijens drie en Mathijs Debeij een stem, te dien einde zijn Paulus Kruijt en Arnold Onclin door de meerderheid van stemmen tot schepen dezer gemeente verkozen. 3. En tot noming van vier raadsleden gestemd zijnde mede door 16 kiezers, hebben bij opening der biljetten Wijnand Loijens vereenigd veertien stemmen, Mathijs Debeij vijftien, Balthazar van Hoven dertien, Thomas Lejeune twaalf, Jan Joseph Frijns drie, Jan Huijnen drie, Philippe Brouwers een, Jan Heijnen een, Theodore Pieters een en Willem Theunissen mede een, weshalve zijn tot leden van den raad verkozen en door de meerderheid van stemmen benoemd Loijens Wijnand, Debeij Mathijs, van Hoven Balthazar en Lejeune Thomas".

Bij raadsbesluit van 3 januari 1831 werd J. Bours tot gemeentesecretaris benoemd, terwijl hij ook tot gemeenteontvanger werd aangesteld.  Burgemeester W. Straet overleed 4 november 1832, 56 jaar oud. Hij werd als burgemeester opgevolgd door P. Kruijdt.

Bron en meer info: Auteur: W. van Mulken
Inventaris van de archieven der gemeente Mesch, 1772-1942, Maastricht 1988