INSCHRIJFFORMULIER ZONDAG, 9 SEPTEMBER 2018.

Lees eerst de toelichting  voordat je het formulier invult en verstuurt.  De inschrijving is pas definitief zodra je hebt betaald en het standplaatsgeld is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting Limburgs Landmarkt Mesch, (IBAN) rekeningnummer NL38RABO0117535435, t.n.v. Stichting Limburgs Landmarkt Mesch o.v.v. naam van de inschrijver en "Inschrijving 9 september 2018".
Betaling van uit het buitenland op (BIC-IBAN) rekeningnummer RABONL2U NL38RABO0117535435, t.n.v. Stichting Limburgs Landmarkt Mesch o.v.v. naam van de inschrijver en "Inschrijving 9 september 2018".
 
Kies een standplaats, prijs inclusief BTW
Wel / geen factuur
Dekzijl
Elektrapunt
Branche / Opmerkingen
Achternaam
Voorletters
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon-/GSM-nummer
E-mailadres

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze enig recht of verplichtingen worden ontleend.