Vissen in de Voer anno 2011 en 1754.

28 Augustus 2011, Visclub La Truite in actie met de kids aan de Voer. In 2009 vierde de visclub haar 25-jarig jubileum.
Maar al eerder werd in Mesch 'georganiseerd' in de Voer gevist:

In de Goede Week van het jaar 1754 hebben enige inwoners van Mesch een dam opgeworpen in de Voer met de bedoeling vis te vangen, mogelijk met het oog op Goede Vrijdag. Daarna hebben zij een geul gegraven om het water te brengen op enige landerijen, toebehorende aan Mathijs Cerfontaine en Goswinus Jacobs. Naar aanleiding van dit voorval gaat er een brief van de heer officier van de hoofdbank 's Gravenvoeren naar schout en schepenen der heerlijkheid Mesch, met het verzoek aan Gilles Cloes, N. Maes, N. Wolfs en andere onderdanen de volgende vragen voor te leggen:

1. Of zij niet verzocht zijn in de Goede Week - zonder enige aanspraak op de juiste dag - om een dam in de Voer aan te leggen? Voor wie of op wiens bevel is dat gedaan en hoeveel heeft ieder van hen daarvoor gekregen?

2. Of zij niet de gewone loop van het water hebben opgehouden? Op welke dag en welk uur heeft dat plaats gevonden? Hebben zij gezien dat vissen werden gevangen of hebben zij soms zelf vis gevangen? Voor wie en op wiens bevel?

3. Of zij een nieuwe waterloop hebben gegraven en het water hebben gebracht op langs de Voer gelegen gronden, toebehorende aan M. Cerfontaine en G. Jacobs?  Schout en schepenen worden verzocht de antwoorden schriftelijk vast te leggen en in gesloten couvert aan de officier van de hoofdbank 's Gravenvoeren toe te zenden, "waermede de heijlsame justitie sal wesen bevordert ende ons vrindschap gedaen, welcke wij in diergelijcke ende andere voorvallende occasien (des versogt sijnde) geerne sulln verschuldigen".

Uit "Watermolens in Eijsden" van M. Meermand, Stichting Eijsdens Verleden.