1914, Duitse inval België.  
Mesch, 4 augustus 1914. Op 4 augustus even over 8 uur in de ochtend kwamen de eerste Duitse soldaten ten zuiden van Vaals de Belgische grens over. Duitse eenheden marcheerden over de weg  naar het westen.
De aanvankelijke angst voor een Duitse inval maakte in Zuid Limburg plaats voor nieuwsgierigheid. Veel mensen uit Maastricht en nabije dorpen trokken naar Mesch. De Mescherberg bood een uitstekend zicht op de Duitse opmars. Aan het eind van de middag was de helling volgestroomd met duizenden mensen die verbijsterd waren door het vuur en de rook die ze zagen over de grens. Boerderijen, rijen iepen langs de grindwegen en hele bossen stonden in brand. Vlammen lekten uit de met koren gevulde graanschuren. Koeien renden in paniek door de velden. De toeschouwers op de heuvel konden zich door al die rook moeilijk oriënteren. Machteloos over wat er zich voor hun ogen voltrok vroeg men zich af of dat brandende dorp niet Moelingen was, of Warsage, of Berneau. En stond ook niet Visé in brand? Moelingen én Berneau én Warsage én Visé bleken in brand te staan. Enorme Duitse colonnes vormden de voorhoede van de grootste legerconcentratie die de wereld ooit had aanschouwd. De route van de Duitsers voerde zo dicht mogelijk langs de Nederlandse grens om buiten het bereik van de geduchte kanonnen van de Luikse fortenring te blijven. Onder het oog van de toeschouwers vond een, zij het minuscule, schending van het Nederlandse grondgebied plaats. Duitse eenheden gebruikte de grindweg die van Moelingen naar de Maas voerde. Deze grindweg was, tussen de grenspalen 42 en 44, gedeeltelijk Nederlands grondgebied volgens de Nederlands-Belgische grensovereenkomst. In het op 8 augustus 1914 gedateerde Franse weekblad L’illustration stond een kaart van het gebied tussen Aken en Eijsden met daarop aangegeven het stukje weg dat door de Duitsers was gebruikt. Maar de bewering van L’illustration werd door de Nederlandse kranten op gezag van de geschrokken regering in Den Haag verontwaardigd van de hand gewezen. “Deze voorstelling van zaken is leugenachtig”, schreef het dagblad Het Volk. “Geen enkel Duitsch korps heeft de Nederlandse grens overschreden. Zij is gevaarlijk voor Nederland’s goeden naam; zij geeft voedsel aan het praatje dat ons land zijn neutraliteit niet strikt gehandhaafd heeft.” Bron Vrij Nederland, 11 augustus 1984.
 

Op 14-2-1975 zou er een een brief zijn binnen gekomen bij de burgemeester van Eijsden: Na onderzoek ter plaatse bleek dat de weg tussen GP 42 en 43 voor België en Nederland gemeenschappelijk waren, omdat de grens in feite de as van de weg volgt. Bij de Duitse aanval op de vesting van Luik in augustus 1914 hebben de Duitsers deze Groeneweg tussen GP 42 en 43 op 4 augustus gebruikt voor hun opmars, derhalve was dit een schending van de neutraliteit van Nederland. Waarschijnlijk was dit geen opzet, omdat de bruggen bij Visé waren vernield. De Duitse troepen zochten toen iets verder naar het noorden naar een eenvoudiger manier om de Maas over te kunnen steken en kwamen toen in Moelingen terecht, waarbij de bewuste weg “haast vanzelf” werd gebruikt om bij de Maas te geraken. De vraag is ook of de Duitsers officieel zijn verwittigd van deze bijzondere situatie." Bron grenspalen.nl 

  Foto 1914 Duitskamp bij Moelingen.  Video bron NPO

Ooggetuigen verslag 12 augustus 1914
Ooggetuigen verslag verwoesting Visé 15 augustus 1914

Gevaar aan de grens.

Op sommige plaatsen aan de Nederlandse grens was het ronduit gevaarlijk. In Mesch werden op 7 augustus alle mensen geëvacueerd. Alleen de burgemeester ( H.Chr. Pinckaers) en twee wethouders bleven achter. Men mocht niet langer naar het plaatsje afreizen vanwege rondvliegende kogels. Toen het front zich halverwege augustus richting Luik verplaatste, werd het aan dat gedeelte van de grens rustiger. Aan de grens zag het Nederlandse leger nog wel herhaaldelijk groepen Duitse soldaten. Die hadden de nadrukkelijke instructie gekregen Nederlands grondgebied te mijden en maakten inderdaad rechtsomkeert als ze Nederlandse grenswachten zagen.

Bron KB Nationale bibliotheek