Archeologische vondsten in Mesch.

Nummer Co÷rdinaten Tijdperk Vondsten
1458 179,838/308,642 Romeinse tijd Grafheuvel
15782 180,080/308,899 Onbekend Onbekend
15783 180,179/308,851 Mesolithicum laat Vuursteen
15784      
15814 180,240/308,841 Mesolithicum Vuursteen
16312 179,807/308,283 Neolithicum vroeg B Steen (bijl)
17588 180,151/309,101 Neolithicum midden A Vuursteen
28637 180,169/308,920 Paleolithicum laat B Vuursteen
33004 179,979/308,800 Paleolithicum laat Steen/vuursteen
39039 179,870/308,650 Romeinse tijd Aardewerk
406081 180,178/308.724 Paleolithicum laat A Vuursteen
406523 180,040/308,755 Paleolithicum Vuursteen

Langs de Steenbergsweg liggen twee
archeologische monumenten. Het zuidelijkst gelegen monument heeft een zeer hoge archeologische waarde. Het betreft een terrein met sporen van begraving (grafveld, mogelijk grafheuvelrestant) uit de Romeinse tijd. Bij de exploitatie van een grindgroeve werden hier in 1931/1932 Romeinse grafvondsten gedaan (39039). In 1974 werd een cirkel met een diameter van ca. 12 m met een opening aan de noordzijde gemeld, die bij het uitdrogen van het veld in de zomer zichtbaar was geworden (1458). Mogelijk betreft het hier een spoor dat verband houdt met een begraving. De waarneming met het nummer 39039 maakt deel uit van ditzelfde monument en betreft aardewerk uit de Romeinse tijd. Het tweede monument ligt iets noordelijker. Hier zijn sporen gevonden uit het (laat-) Mesolithicum (15783, 15814). Binnen en direct buiten de begrenzing van het monument zijn ook laat paleolithische vondsten gedaan (28637, 15782, 33004, 406523 en 406081). De vindplaats wordt bijzonder geacht vanwege de mesolithische component (15783). Landschappelijk gezien ligt het monument hoog; op een plateaurand boven het dal van de rivier de Voer. De vindplaats geldt als matig verstoord. Aan het oppervlak zijn vrij veel vuurstenen artefacten gevonden en wat grind uit het onderliggende terras. Het l÷ss dek is vrij dun, vermoedelijk als gevolg van erosie (bergbrikgrond). De mesolitische vindplaats is naar men aanneemt grotendeels opgenomen in de bouwvoor. Langs de Pletsgatweg is een neolithische bijl gevonden (16312). Bronnen: Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) - Archeologische MonumentenKaart (AMK) - ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS)

Verslagen van archeologische vondsten in Mesch.

Bijdrage krantenartikel en "Een uitkijkpost ...." van Tijs Claessens.